Program „ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT”

  • 2023-10-20 11:47:55

Julia i Zuzia z klasy I A w programie „ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT”
na Uniwersytecie Łódzkim

Program „ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie ALO zostali zaproszeni do udziału w programie edukacyjnym „ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT”, który realizowany jest na Uniwersytecie Łódzkim.

Program skierowany jest do młodych pasjonatów, wykazujących się zainteresowaniami naukowo-badawczymi, uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz przede wszystkim uczniów ciekawych otaczającego świata.

Celem programu jest rozwój pasji i zainteresowań uczniów szkół średnich w zakresie różnych dyscyplin naukowych.

Udział w projekcie umożliwia uczniom korzystanie z wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia pracowników naukowych na zasadach współpracy mistrz-uczeń. Uczestnik może korzystać zarówno z indywidualnych konsultacji z nauczycielami akademickimi, jak i z wybranych zajęć dydaktycznych (wspólnie ze studentami), seminariów, projektów badawczych itp. Wszystkie działania mają  na celu rozwój zarówno intelektualny, jak i społeczny młodych ludzi. Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim, uczniowie szkół średnich będą lepiej przygotowani do studiowania i podejmowania wyzwań naukowych.

Julka i Zuzia  rozpoczęły swoją przygodę z chemią analityczną. Dziewczyny realizują pracę pt.: "Techniki instrumentalne w chemii analitycznej" na Wydziale Chemii UŁ pod opieką Pani dr Moniki Skowron-Jaskólskiej. Dzisiaj nasze uczennice dokonywały pomiarów pH metodą potencjometryczną.


    • tags