Narodowe Święto Niepodległości

  • 2023-11-11 19:24:44

Poczet Sztandarowy w składzie: Igor Ratajczyk - chorąży pocztu, Martyna Kowalska oraz Natalia Kwiatkowska - asysta, reprezentował naszą szkołę w uroczystościach miejskich z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św.Wawrzyńca w Kutnie z udziałem pododdziału Honorowego 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dalsza część uroczystości przebiegała na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt, przemówienie prezydenta miasta, apel pamięci, złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.


    • tags