Logo Akademickie Liceum Ogólnokształcące Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Logo Akademickie Liceum Ogólnokształcące

W roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy Kandydatów do klas

MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka.

OGÓLNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i matematyka, natomiast wyboru trzeciego przedmiotu dokonuje kandydat.

EKONOMICZNO-BIZNESOWA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język angielski, geografia

OFERTA PRACY NA ETACIE

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie

Z inicjatywy Prezesa Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko, powołano do życia Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

19 grudnia 2016 roku szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydał decyzję o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnień szkoły publicznej.

Dokumenty:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 września 2017 roku.

Dziennik online

Aktualności

najświeższe informacje