Logo Akademickie Liceum Ogólnokształcące Akademickie Liceum Ogólnokształcące

MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA

Klasa medyczno - farmaceutyczna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka.

OGÓLNA

Klasa ogólna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i matematyka, natomiast wyboru trzeciego przedmiotu dokonuje kandydat.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie

Z inicjatywy Prezesa Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko, powołano do życia Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

19 grudnia 2016 roku szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, wydał decyzję o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie uprawnień szkoły publicznej.

Dokumenty:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 1 września 2017 roku.

Dziennik online

Aktualności

najświeższe informacje