Klasa IA medyczno – farmaceutyczna

Klasa I A

  • z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką (liczba godzin każdego z tych przedmiotów jest wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych);
  • wzmocnione – poprzez zwiększenie liczby godzin – jest kształcenie w zakresie języka angielskiego;
  • dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację medyczno-farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
  • program nauczania tej klasy wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach);
  • author: admin / 2021-11-16 12:29:02