Klasa IC - Ekonomiczno-Biznesowa

• przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia;

• zwiększona liczba godzin przedmiotu biznes i zarządzanie w 4- letnim cyklu kształcenia;

• możliwość uczenia się czterech języków obcych w szkole;

• realizacja programów i projektów z instytucjami zewnętrznymi, np. bankami, wspierająca edukację szkolną;

• współpraca z uczelniami wyższymi.

  • author: / 2024-01-15 15:41:50