Klasa I B matematyczna

Klasa IB

  • z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim;
  • liczba godzin matematyki „rozszerzonej” jest zwiększona w stosunku do tej, którą realizują szkoły publiczne;
  • liczba godzin „rozszerzonej” fizyki jest wyższa niż w planie nauczania dla publicznego liceum;
  • realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację matematyczną. Są to – między innymi – elementy rysunku technicznego;
  • program nauczania tej klasy wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej, udział w konferencjach).
  • author: admin / 2021-11-16 12:30:24