Klasa IB – ogólna


  • kandydaci sami dokonują wyboru jednego przedmiotu rozszerzonego;
  • liczba godzin wybranych przez uczniów przedmiotów rozszerzonych jest wyższa niż w szkołach publicznych;
  • dla uczniów tej klasy są organizowane konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania;
  • program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelniach);
  • uczniowie tej klasy, od początku edukacji w liceum, sami kształtują swoją ścieżkę edukacyjną.

  • author: admin / 2021-11-16 12:31:15